Na poczekaniu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na poczekaniu przysłówek Krawcowa zrobiła to na poczekaniu.