Na podstawie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na podstawie przyimek Plan powstał na podstawie dokumentów.