Na przełaj [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na przełaj przysłówek Bieg wyznaczono na przełaj.