Na przekór [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na przekór przyimek Na przekór mamie, odmroził uszy.