Na ogół [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na ogół przysłówek Na ogół jej się udawało.