Na niby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na niby przysłówek Bawiły się w dom na niby.