Należycie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
należycie przysłówek Postąpił w tym przypadku należycie.