Na gorąco [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na gorąco przysłówek Podano posiłek na gorąco.