Nadzwyczaj [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nadzwyczaj przysłówek Dzień w szkole był nadzwyczaj przyjemny.