Nadto [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nadto spójnik przyłączający zdania lub ich części Rozbił obóz, a nadto przygotował posiłek.