Na przemian [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na przemian Przysłówek

(kolejno, na zmianę)

Raz płacz, raz śmiech, na przemian zmieniali swe zachowanie.