Gdzieś daleko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
gdzieś daleko przysłówek

 

Gdzieś daleko zaczynała się burza.