Odpowiednio [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
odpowiednio przysłówek

 

Ubrała się odpowiednio na szkolną akademię.