Przed świtem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przed świtem przysłówek

 

Wyjechaliśmy na obóz przed świtem.