Tudzież [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tudzież spójnik łączny

(a także, i, oraz wychodzące z użycia)

Zabraliśmy rodzinę, tudzież najbliższych przyjaciół.