Na różnych piętrach

Dawniej ludzie żyli warstwowo.