Na sucho [ kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na sucho przysłówek To wydarzenie nie przejdzie na sucho.