Na środku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na środku przyimek Zatrzymał samochód na środku ulicy.