Natenczas [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
natenczas przysłówek Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty, swój róg bawoli, długi, cętkowany…