Na tle [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na tle przyimek Basia zrobiła zdjęcie na tle kościoła.