Naumyślnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
naumyślnie przysłówek Naumyślnie zburzył wieże z klocków.