Nawzajem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nawzajem przysłówek Nie darzyli się sympatią nawzajem.