Niby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niby partykuła osłabiająca Niby taki mocny, a nie podniósł sztangi.