Niczyj [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niczyj zaimek przymiotny nieokreślony Ten samochód jest właściwie niczyj.