Niebawem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niebawem przysłówek Odwiedzę was niebawem.