Niebywale [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niebywale przysłówek Niebywale cenne rzeczy przekazano do Izby Pamięci.