Niechby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niechby partykuła rozkazująca Niechby sobie już poszli.