Na suficie

Styl dorycki wyrastał bezpośrednio z podłogi i kończył się na suficie.