Zwodniczy [synonimy]

  • Złudny.
  • Ułudny.
  • Nieprawdziwy.
  • Oszukańczy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]