Zwijać [synonimy]

  • Skręcać.
  • Kręcić.
  • Splatać.
  • Pleść.
  • Plątać.
  • Nawijać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]