Zwłoka [synonimy]

  • Odroczenie.
  • Opóźnienie.
  • Spóźnienie.
  • Prolongata.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]