Zwięzłość [synonimy]

  • Zwartość.
  • Lapidarność.
  • Treściwość.
  • Ścisłość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]