Zwiększenie [synonimy]

  • Pomnożenie.
  • Zwielokrotnienie.
  • Wzrost.
  • Nabieranie rozmachu.
  • Wzmacnianie.
  • Intensyfikacja.
  • Przypływ.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]