Poszerzać [synonimy]

  • Rozszerzać.
  • Rozciągać.
  • Zwiększać.
  • Rozbudowywać.
  • Pogłębiać.
  • Dokładać.
  • Wzmacniać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]