Przejściowy [wyrazy przeciwstawne]

 • Przejściowy, mający charakter tymczasowy, czasowy, krótkotrwały.
 • Przeciwstawne:
  • stały,
  • ustalony,
  • ciągły,
  • przewlekły,
  • wieczny.