Na surowo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na surowo przysłówek Tatara należy spożyć na surowo.