Nasz, nasza, nasze [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nasz, nasza, nasze Zaimek przymiotny dzierżawczy Nasz dyrektor jest dziś nieobecny.
nasz w znaczeniu rzeczownika Tyle naszego, co teraz dostaniemy.