Na szczęście [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na szczęście (szczęściem) przysłówek Na szczęście skończyło się wszystko dobrze .