Na ślepo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na ślepo przysłówek Trafił do nich na ślepo.