Na śpiąco [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na śpiąco przysłówek Rozmawiał z nimi na śpiąco.