Na teraz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na teraz przysłówek Muszę to mieć na teraz.