Na trzeźwo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na trzeźwo przysłówek Na trzeźwo postępował racjonalnie.