Na tułów

Pierwszą pomoc dajemy omdlałemu kładąc go na tułów.