Odbyt zwierzęcy i ludzki

Dbamy o czystość studzien w ten sposób, że nie budujemy ich kolo odbytu zwierzęcego i ludzkiego.