Na wskroś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na wskroś przysłówek Przemarzłam na wskroś.