Na wprost [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na wprost, wprost przyimek Zamieszkałem na wprost ciebie.
przysłówek Byłam wprost zdumiona.