Nawet [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nawet przysłówek Nawet go nie ruszyłem.
partykuła wzmacniająca Nie mam chleba nawet kromki.