Egzystencjalnie

Z kapusty powstałeś i w kapustę się obrócisz.