Zgodnie z niepisaną zasadą

Kapitan puszcza się zawsze ostatni.