Na żywca

Faraonowi wmurowano do grobowca jego najlepszą żonę. Wmurowano mu ją na żywca.